Den ve školce
Tisk
PDF


7:00 - 8:30 - Příchod dětí do školky (ranní hry, individuální činnosti)

8:30 - 9:00 - Uvítání a cvičení (společné pozdravení, protažení, jednoduché pohybové hry a relaxace)

9:00 - 9:30 - Dopolední svačinka (sebeobsluha, hygiéna)

9:30 - 10:15 - Dopolední program (trénink jemné motoriky, pohybové aktivity)

10:15 - 11:30 - Pobyt venku (příprava na pobyt venku, procházky po okolí, činnosti probíhající na zahradě)

11:45 - 13:00 - Oběd (hygiéna, trénink sebeobsluhy při stravování, příprava na odpočinek, odchod dětí)

13:00 - 15:00 - Odpočinek (spánek dle individuálních potřeb, poslech pohádek a hudby)

15:00 - 15:30 -  Odpolední svačinka

15:30 - 17:00 - Odpolední program, odchod domů

windows live messenger
limewire indir